Metalglas – Pareti Mobili / Sliding walls

CERTIFICATO TEST | TEST CERTIFICATES | PRÜFBERICHT PARETI MOBILI SLIDING WALLS SCHIEBEWÄNDE C &ŝŐ͘ϭͲsŝŶĐŽůŝͺĐĂƌŝĐŚŝ &ŝŐ͘ϯʹĞĨŽƌŵĂƚĂƚŽƚĂůĞ;ϮͿ &ŝŐ͘ϮʹĞĨŽƌŵĂƚĂƚŽƚĂůĞ;ϭͿ  C.9